TOLKEKOMPAGNIET

Tolkekompagniet er en af landets ældste og mest etablerede tolkebureauer med 80 sprog repræsenteret af 300 velkvalificerede tolke. Vi opererer på hele Sjælland, primært i Hovedstadsområdet.

Vi deler administration med landets eneste uddannelse på området, tolkeuddannelsen hos Tolkeakademiet, og dimittender herfra indleder oftest deres professionelle tolkekarriere i Tolkekompagniet. Det giver os en kæmpe berøringsflade af kompetente, motiverede og ansvarlige tolke, som er fagligt udrustet til at agere inden for alle typer af institutioner i det danske samfund, fra fødestuer og børnehaver til lægeklinikker, skoler og retskredse.

I det private erhvervsliv benyttes vores tolke i forbindelse med erhvervsfremstød, messetiltag og kurser/konferencer, og der er næppe et sprog, vi ikke taler.

Vi følger Justitsministeriets vejledende retningslinjer for honorering af tolke.

FØR DU BESTILLER TOLK

For at Tolkekompagniet kan løse en bestillingsopgave tilfredsstillende, er det vigtigt, at du som rekvirent kan oplyse os om:

  • Navnet på det ønskede sprog
  • Tidspunktet for tolkningens start
  • Dit bud på opgavens forventede varighed.
  • Det er også en god ide, at du ved bestillingen oplyser til Tolkekompagniet, hvis klienten har et krav til tolkens køn.
  • For at Tolkekompagniet kan levere den bedst mulige tolkning, er det en god ide ved bestillingen af tolk at orientere Tolkekompagniet om emnet for den konkrete opgave, så vi kan tilbyde en tolk med det fornødne kendskab til den terminologi, der er forbundet med opgaven.
  • Hvis du som rekvirent forventer, at den samme klient i nær fremtid har behov for tolk i samme sag, vil Tolkekompagniet gerne orienteres om dette, så vi om muligt kan sikre klienten den samme tolk i hele forløbet.
  • Når du som rekvirent har bestilt en tolk, er Tolkekompagniets procedure, at vi kontakter tolken, indgår aftale med denne og derefter ringer tilbage til dig og bekræfter aftale på opgaven samt oplyser navnet på den tolk, der vil løse opgaven.

BESTIL EN TOLK

Udfyld formularen her, så hører du fra os

Ved akut behov for tolkning ring venligst på telefon 33931236. Vi har døgnåbent. Din tolkebestilling bekræftes altid på telefon eller e-mail med oplysning om tolkens navn.